Tin tức - Sự kiện

In

Thông báo V/v Điều chỉnh thông báo số 146/TB-DSG ngày 16/09/2015 về việc thu bảo hiểm y tế đợt 2 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Cập nhật 24/09/2015 - 08:11:17 AM (GMT+7)

Số thông báo: 149/TB-DSG

Ngày: 22/09/2015

Nội dung: Thông báo V/v Điều chỉnh thông báo số 146/TB-DSG ngày 16/09/2015  về việc thu bảo hiểm y tế đợt 2 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Căn cứ theo công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/09/2015 về thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03/08/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015 – 2016;

Căn cứ công văn số 375/CV-BHXH ngày 01/09/2015 của Bảo hiểm Xã hội Quận 8 về việc hướng dẫn bổ sung công tác thu BHYT HSSV năm học 2015 - 2016.

Nhà trường thông báo:

Điều chỉnh Mục 1 “Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm” của Thông báo số 146/TB-DSG ngày 16/09/2015 về việc thu bảo hiểm y tế đợt 2 đối với sinh viên các khóa (trừ sinh viên năm cuối) năm học 2015 – 2016. Trong đó, sinh viên có thể chọn một trong hai phương án khi tham gia BHYT như sau:

* Phương án 1: Đóng đủ 15 tháng

   - Mức đóng BHYT: 543.500 đồng

   - Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: từ 01/10/2015 đến 31/12/2016

* Phương án 2: Đóng 02 đợt

STT

Đợt đóng BHYT

Mức đóng BHYT

Thời hạn

sử dụng thẻ BHYT

Ghi chú

1

Đợt 1

217.500 đồng

Từ 01/10/2015 đến 31/03/2016 (06 tháng)

 

2

Đợt 2

326.000 đồng

Từ 01/04/2016 đến 31/12/2016(09 tháng)

Sẽ có thông báo thu BHYT vào tháng 01/2016

Những nội dung khác sẽ thực hiện theo đúng thông báo số 146/TB-DSG ngày 16/09/2015. Đề nghị các đơn vị liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Đối Tác