Mã Trường

Mã Trường

Đối Ngoại

GS. TS Hsien P. Pao đến STU Báo cáo chuyên đề: “Intensive Nonlinear Internal Waves in Oceans”

Cập nhật 15/02/2011 - 10:34:10 AM (GMT+7)
Lúc 9h sáng thứ 4 ngày 24/6/2009, GS. TS Hsien P. Pao đến STU và trình bày về: Báo cáo chuyên đề: “Intensive Nonlinear Internal Waves in Oceans” Tạm dịch: “Sóng nội tại cực phi tuyến trong đại dương” Người trình bày: Giáo sư Tiến sĩ Hsien P. Pao Civil Engineering, School of Engineering Catholic University of America, USA

 

1. Nội dung chính của báo cáo:

Báo cáo nhấn mạnh 3 đặc điểm của dòng chảy phân tầng:

- Sự tập trung dòng chảy
- Hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy
- Sóng nội tại

Báo cáo dẫn chứng 2 thí dụ cụ thể là sóng nội tại quan sát ở Gibraltar và ở Biển Đông, qua đó nêu bật sự ảnh hưởng của thủy triều và sóng thần đến sóng nội tại bởi về bản chất sóng nội tại là một sóng dài. Báo cáo cũng đề cập đến sự tạo ra các sóng nội tại bằng sự di chuyển cưỡng bức bề mặt lưu chất.
Hai nghiên cứu chính được trình bày trong báo cáo này là: Sóng truyền qua “điểm đổi hướng” và Sóng truyền qua chướng ngại vật địa hình.

Nghiên cứu thứ nhất dẫn đến kết luận là sự truyền sóng bị thay đổi sẽ dẫn đến sự biến đổi quỹ đạo của dòng chảy và sự thay đổi trong biểu hiện của sóng tại bề mặt lưu chất. Một mô hình số học được thiết lập với rất nhiều thông số có xét đến tính phi tuyến và các phương trình chủ đạo cũng được thiết lập làm công cụ giải quyết bài toán đặt ra. Trong khi đó, nghiên cứu thứ hai tập trung vào sự biến đổi tỷ trọng của lưu chất với nhiều bước thời gian khác nhau. Dữ liệu đầu vào cho các nghiên cứu này là các thông tin quan sát được và do vậy cần có sự so sánh với các hình ảnh chụp từ vệ tinh hay các phép đo đáng tin cậy.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sóng nội tại bằng các ứng dụng vào 3 lĩnh vực cơ bản: sinh vật học, kỹ thuật và quân sự (hải quân).

2. Kinh nghiệm học tập và nghiên cứu:

Qua buổi báo cáo, Giáo sư P. Pao cũng trình bày kinh nghiệm học tập và nghiên cứu của bản thân Giáo sư tại Đài Loan và Hoa Kỳ và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các sinh viên STU trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh).

3. Cơ hội cho sinh viên học tập và nghiên cứu tại CUA:
CUA mở ra cho các bạn sinh viên quốc tế nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu bằng việc cấp các học bổng cho các chương trình Đại học và Sau Đại học. Các bạn sinh viên của STU hãy tự tin và chuẩn bị hành trang để thực hiện kế hoạch học tập của mình.

Đức Tuấn


Giới Thiệu STU