Mã Trường

Mã Trường

Đối Ngoại

STU tiếp đoàn của Viện Instrasol - Hoa Kỳ

Cập nhật 06/10/2011 - 10:38:26 AM (GMT+7)
Ngày 04/08/2011, TS. Trương Quang Mùi – Chủ tịch HĐQT, GS. TS. Đào Văn Lượng – Hiệu trưởng trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn đã tiếp đoàn của Viện Nghiên cứu Giải pháp Chiến lược Instrasol – Hoa Kỳ do TS. Satya Pilla – Viện trưởng Instrasol dẫn đầu.

Hai bên đã thảo luận các về các vấn đề hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của STU theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ khi đó bằng cấp của STU sẽ có giá trị tương đương với bằng cấp của các trường ở Hoa Kỳ; ngoài ra 2 bên còn hợp tác xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu của xã hội. 

TS. Trương Quang Mùi, GS. TS. Đào Văn Lượng tiếp đoàn Instrasol

TS. Satya Pilla (thứ 2 từ phải sang) trưởng đoàn Instrasol

Hai bên thảo luận hợp tác

Hai bên chụp hình lưu niệm

Sau khi 2 bên bàn bạc và thống nhất các điều khoản trong quá trình hợp tác, thì ngày 05/8/2011, GS. TS. Đào Văn Lượng - Hiệu trưởng STU và TS. Satya Pilla - Viện trưởng Instrasol đã đại diện 2 bên  ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài.

GS. TS. Đào Văn Lượng và TS. Satya Pilla ký biên bản ghi nhớ (MOU)

Hoạt động hợp tác quốc tế rất được nhà trường quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến xây dựng chương trình đào tạo của STU theo tiêu chuẩn quốc tế.

THPT


Giới Thiệu STU