Giới Thiệu

In

Nhân sự

Cập nhật 27/10/2015 - 02:33:19 PM (GMT+7)

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác PR, tuyên truyền tuyển sinh, đối ngoại, quản lý Thư viện, hệ thống mạng và website của trường. Nhân sự trong phòng đa số là lực lượng trẻ, năng động.

ThS. Võ Xuân Thịnh

Phó phòng QLKH & ĐN

CN. Huỳnh Đào Ngọc Duyên

Nhân viên

KS. Tống Hồ Phú Thuận

Nhân viên

CN. Hồ Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

 

 

CN. Nguyễn Thanh Thảo

Quản lý Thư viện

  

CNCĐ. Nguyễn Thị Vui

Nhân viên thư viện

 


CN. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nhân viên thư viện

 


KS. Bùi Văn Hồ

Nhân viên thư viện

 


CN. Trương Thị Mỹ Dung

Nhân viên thư viện

Một số hình ảnh của tập thể phòng QLKH & ĐN:

Nhân sự văn phòng Phòng QLKH & ĐN

Nhân sự Thư viện

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102