Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
  • Sách
  • Jaffe Ross Westerfield, Vũ Việt Quảng (chủ biên dịch).
    Tài chính doanh nghiệp / Jaffe Ross Westerfield / Vũ Việt Quảng (chủ biên dịch) 10ed.
    Hồ Chí Minh: McGRAW-HILL Education/Đại học kinh tế TP. HCM, 2017.
    1095 tr, minh họa, bảng.; 27 cm.
  • 9786049225116

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS