Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Advanced mechanics of materials

Advanced mechanics of materials
  • Sách
  • Boresi Arthur P., Schmidt Richard J..
    Advanced mechanics of materials / Boresi Arthur P. / Schmidt Richard J. 6ed.
    New York: John Wiley & Sons, 2003.
    xiv, 681 tr, 26 cm.
  • 9780471438816

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS