Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính
  • Sách
  • Nguyễn Doãn Phước.
    Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2016.
    454 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786049387630

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS