Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Quản trị học trong xu thế hội nhập: Những vấn đề cốt yếu của quản lý

Quản trị học trong xu thế hội nhập: Những vấn đề cốt yếu của quản lý
  • Sách
  • Lưu Đan Thọ.
    Quản trị học trong xu thế hội nhập: Những vấn đề cốt yếu của quản lý / Lưu Đan Thọ ed.
    Hà Nội: Tài chính, 2014.
    744 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS