Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
12.6.2022


Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
12.6.2022

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
  • Sách
  • Bùi Mạnh Hùng.
    Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    153 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048231101