Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
12.6.2022


Sai số và bình sai trong trắc địa
12.6.2022

Sai số và bình sai trong trắc địa
  • Sách
  • Vũ Thặng.
    Sai số và bình sai trong trắc địa / Vũ Thặng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2016.
    283 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048219437