Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.1.2022


Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE)
10.1.2022

Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE)
  • Sách
  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA .
    Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) / TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    52 tr, Hình vẽ.; 31 cm.
  • 9786048238414