Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.2.2022


Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển
10.2.2022

Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển
  • Sách
  • Vũ Minh Tuấn.
    Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển / Vũ Minh Tuấn ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    252 tr, Minh họa.; 27 cm.
  • 9786048237226