Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.1.2022


Giáo trình lịch sử nghệ thuật : Tập 2 : Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX
10.1.2022

Giáo trình lịch sử nghệ thuật : Tập 2 : Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX
  • Sách
  • Đặng Thái Hoàng.
    Giáo trình lịch sử nghệ thuật : Tập 2 : Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / Đặng Thái Hoàng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    258 tr, Minh họa.; 27 cm.
  • 9786048230944