Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.2.2022


Động lực học công trình
10.2.2022

Động lực học công trình
  • Sách
  • Đỗ Kiến Quốc.
    Động lực học công trình / Đỗ Kiến Quốc ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    204 tr, Hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786048227715