Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.1.2022


Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế
10.1.2022

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế
  • Sách
  • Nguyễn Hồng Sơn.
    Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế / Nguyễn Hồng Sơn ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    320 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048232665