Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.2.2022


Vẽ kỹ thuật cơ bản
10.2.2022

Vẽ kỹ thuật cơ bản
  • Sách
  • Vũ Tiến Đạt.
    Vẽ kỹ thuật cơ bản / Vũ Tiến Đạt ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    96 tr, Hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786048227302