Mã Trường

Mã Trường

Cơ Sở Vật Chất

Cơ sở vật chất

Cập nhật 27/04/2011 - 04:14:50 AM (GMT+7)
Một số hình ảnh giới thiệu cơ sở vật chất của Thư viện STU

 Phòng nghiệp vụ

 

 

Kho sách mở

 


 

  Phòng máy tính

Phòng đọc dành cho sinh viên

Bàn tra cứu mục lục trực tuyến

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.