Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch nhận đầu đề Đồ án tốt nghiệp-Thầy Trần Công Lai hướng dẫn

Cập nhật 06/05/2021 - 07:49:35 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do Thầy Trần Công Lai hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp gặp Thầy để nhận đầu đề vào:

Thời gian: 14g00, Thứ 6-ngày 7/5/2021.

Địa điểm: Văn phòng khoa

Yêu cầu sinh viên mang theo đề tài (in A3: mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng)