Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch nhận đầu đề Đồ án tốt nghiệp-Thầy Ngô Thanh Đức hướng dẫn

Cập nhật 04/05/2021 - 02:17:43 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do Thầy Ngô Thanh Đức hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp sẽ gặp Thầy để nhận đầu đề vào:

Thời gian: 8g00 Thứ 5-ngày 6/5/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa 2 (Khu thí nghiệm khoa KTCT)

Sinh viên phải chuẩn bị đề tài để mang theo.