Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp-Thầy Thanh Đức, Quang Huy, Khương Văn Huân

Cập nhật 09/04/2021 - 01:10:41 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do Thầy Ngô Thanh Đức, Nguyễn Quang Huy và Khương Văn Huân hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp sẽ gặp Thầy vào lúc 8g00 thứ 4-ngày 14/4/2021 tại Văn phòng khoa 2 (Khu phòng thí nghiệm).