Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD LVTN_Đợt 2_2020_Đăng ký Bổ sung

Cập nhật 12/10/2020 - 04:18:22 AM (GMT+7)

   VPK thông báo đến SV đang thực hiện LVTN Danh sách GVHD LVTN  Bổ sung các trường hợp SV đăng ký trễ. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: SV liên hệ gấp với GVHD để kịp với tiến độ thực hiện chung của khoa.

VPK Điện - Điện tử, ngày 12/ 10/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật