Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2017_hệ Đại học

Cập nhật 30/07/2020 - 08:28:52 AM (GMT+7)

     Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học Khóa 2017, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông  Danh sách GVHDThực tập tốt nghiệp khóa 2017 như sau:

  - Danh sách GVHD: Sinh viên download Tại đây.

  - Lịch trình TTTN: Sinh viên download Tại đây.

  - Lịch gặp GVHD: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Thời gian SV gặp GVHD bắt đầu từ ngày 30/ 07/ 2020.

- Thời gian SV bắt đầu thực tập bắt đầu từ ngày 03/ 08/ 2020 đến hết ngày 30/ 08/ 2020 ( 04 tuần ).

- SV liên hệ VPK để nhận Giấy giới thiệu gửi đơn vị thực tập vào buổi chiều ngày 30/ 7/ 2020 ( thứ năm ).

VPK DDT, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật