Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Phổ biến nội dung LVTN cho sinh viên chuẩn bị làm LVTN - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Cập nhật 05/05/2021 - 02:30:02 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Ban chủ nhiệm Khoa triệu tập tất cả sinh viên đang làm luận văn tốt nghiệp đợt học kỳ 2 năm học 2020-2021 để Ban chủ nhiệm khoa phổ biến nội dung làm Luận văn tốt nghiệp và tổ chức Hội thảo “Đào tạo & Cơ hội việc làm tại Nhật” nhằm giới thiệu cho sinh viên đang học tại khoa KTCT có thông tin đầy đủ và xác thực về khóa học đào tạo chuẩn bị tham gia tuyển dụng Kỹ sư làm việc tại Nhật.

Thời gian: 8g-11g thứ sáu ngày 7/5/2021

Địa điểm: tại Hội trường A – ĐH Công nghệ Sài Gòn

Khoa có điểm danh, sinh viên vắng mặt sẽ bị hủy đăng ký Luận văn tốt nghiệp.

Vpk, ngày 05/5/2021.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật