Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Khoá tập huấn “Công dân tích cực – Khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội' lần 3 2021

Cập nhật 05/05/2021 - 07:54:26 PM (GMT+7)

Khoá tập huấn “Công dân tích cực – Khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội' lần 3 2021 (Active Citizens Social Entreprise) do CLB Khởi nghiệp STU và Hội đồng Anh đồng tổ chức ngày 09-11/04/2021. Khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng xã hội, kỹ năng lập kế hoạch dự án và cung cấp kiến thức về doanh nghiệp xã hội, sinh viên được trải nghiệm môi trường học năng động, cởi mở, tăng cơ hội việc làm trong tương lai.