Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Buổi tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên D18 Khoa QTKD

Cập nhật 12/06/2020 - 03:31:59 PM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm Khoa QTKD tổ chức buổi tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên các lớp thuộc Khóa D18

  • Thành phần tham dự:

+ Ban chủ nhiệm Khoa

+ Trợ lý Khoa

+ Trưởng Bộ môn Tài chính – Kế toán

+ Trưởng Bộ môn Nhân sự hành chính văn phòng

+ Trưởng Bộ môn Marketing

+ Trưởng Bộ môn Kinh tế

  • Thời gian: 8h30 ngày 5/6/2020
  • Địa điểm Hội trường B (STU)

Đây là hoạt động thường niên của Khoa QTKD nhằm tư vấn giúp các em sinh viên cuối năm thứ 2 chọn chuyên ngành phù hợp với sở trường của mình

Sinh viên D18 tham gia buổi tư vấn chọn chuyên ngành tại hội trường B

 

Sinh viên theo dõi tư vấn từ Ban chủ nhiệm Khoa QTKD