Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tập huấn sử dụng phầm mềm chứng khoán trong giảng dạy thực hành

Cập nhật 07/06/2020 - 07:28:13 PM (GMT+7)

Tập huấn sử dụng phầm mềm chứng khoán trong giảng dạy thực hành

Ban chủ nhiệm Khoa QTKD tổ chức buổi tập huấn sử dụng phầm mềm chứng khoán cho giảng viên trong giảng dạy thực hành.

* Thành phần tham dự: Các giảng viên thuộc Bộ môn Tài chính kế toán và giảng viên trong Khoa.

* Chuyên gia tập huấn: Các chuyên gia của Cty CP ALADIN và Cty Chứng khoán Đông Á (thuộc Ngân hàng Đông Á)

* Địa điểm: Phòng B402

* Thời gian: 8h30 Thứ 6 ngày 5/6/2020.

Đây là Chương trình hợp tác giữa STU với  Cty CP ALADIN và Cty Chứng khoán Đông Á nhằm giúp giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận doanh nghiệp, áp dụng các kiến thức đã học vào phân tích, giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc thực tế.

ThS. Phạm Ngọc Qúy, trợ lý khoa, giới thiệu các chuyên gia và nội dung tập huấn

 

Chuyên gia trình bày nội dung tập huấn