Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tập huấn "Công dân tích cực doanh nghiệp xã hội" cho sinh viên

Cập nhật 09/04/2020 - 08:33:07 AM (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

CÔNG DÂN TÍCH CỰC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Đơn vị tổ chức: Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn kết hợp với Hội Đồng Anh

Thời gian: Tháng 9 năm 2019

Đối tượng tham gia: Sinh viên các Khoa của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

 

Chuyên gia đến từ Hội đồng Anh tập huấn chuyên đề cho sinh viên

 

Sinh viên thực hiện các hoạt động tập huấn