Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tổ chức họp mặt Cựu sinh viên khoa QTKD

Cập nhật 05/12/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN

                       

Để tạo sự gắn kết giữa cựu sinh viên với Nhà trường, Khoa QTKD, các Thầy, Cô và các thế hệ sinh viên hiện tại. Khoa QTKD tổ chức buổi họp mặt với cựu sinh viên:

  • Nội dung:
  • Giao lưu giữa Ban chủ nhiệm, các Thầy, Cô trong Khoa với cựu sinh viên cũng như lắng nghe các ý kiến phản hồi, góp ý, trao đổi của cựu sinh viên về công tác xây dựng chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng;
  • Giao lưu giữa cựu sinh viên với sinh viên đang học tập tại Khoa và có các chương trình thiết thực nhằm giúp đỡ sinh viên có thể tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp;
  • Xây dựng chương trình hoạt động cựu sinh viên cho những năm tiếp theo;
  • Thành lập Ban liên lạc Hội cựu sinh viên của Khoa
  • Thời gian:

Từ 8h30 đến 11h30, Chủ Nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018

  • Địa điểm:

Phòng B402 – Phòng họp Khoa QTKD

  • Thành phần tham dự

Ban chủ nhiệm  giảng viên Khoa QTKD cùng với các bạn sinh viên đã học tập tại Khoa QTKD – STU qua các năm

 

Các cựu sinh viên chia sẻ cảm xúc trong buổi gặp mặt

 

Cựu sinh viên, giảng viên Khoa QTKD chụp hình lưu niệm