Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tổ chức khóa học Đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cập nhật 10/12/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh nâng cao hiểu biết về các kỹ năng cần thiết đề đầu tư chứng khoán trong điều kiện môi trường thực tế bên cạnh những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường. Khoa QTKD đã lên kế hoạch tổ chức Khóa học Đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khóa học được tổ chức vào lúc : 8h00 – 11h30 ngày 6 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường B – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Diễn giả: Chuyên viên của ĐDVP UBCKNN tại Tp.HCM

Thành phần tham dự: Giảng viên và sinh viên Khoa QTKD

 

Chuyên gia trình bày nội dung khóa học

Sinh viên trao đổi với chuyên gia