Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

Tập huấn Kiểm định chất lượng

Cập nhật 04/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019

 

Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Chuyên gia tập huấn: TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần tham gia: Tất cả giảng viên cơ hữu Khoa QTKD

Thời gian: Ngày 23, 24 tháng 12 năm 2019

TS. Nguyễn Quốc Chính giảng giải nội dung tập huấn

 

Các giảng viên phân nhóm trình bày các nội dung tập huấn