Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Thông báo

V/v: Lịch học lại các môn TN - TH, BTL, ĐA (đợt bổ sung) - Hệ: LTĐH.

Cập nhật 17/05/2012 - 04:48:00 PM (GMT+7)
(không có)

     Những sinh viên hệ LTĐH đã đăng ký học lại các môn TN - TH, BTL, ĐA (đợt bổ sung) gặp Thầy hướng dẫn theo lịch sau:

1. Đồ án Công nghệ Cơ khí: sinh viên gặp Thầy Huỳnh Phan Tùng vào lúc 18 giờ tối Thứ Sáu ngày 25/05/2012 tại P. C505 để nhận đề tài.

2. BTL Cung cấp điện: sinh viên gặp Thầy Lê Nguyên Trình vào lúc 9 giờ Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 tại P. B210 để nhận đề tài.

3. BTL Truyền động cơ khí: sinh viên liên hệ Thầy Toàn 0918.340.333 để biết lịch cụ thể.

4. TN Vi xử lý: sinh viên gặp Thầy Lê Nguyên Trình vào lúc 9 giờ Chủ Nhật, 27/05/2012 tại P. B210 để học lại.

5. TH PLC, TH Tin học chuyên ngành: sinh viên liên hệ Thầy Phạm Văn Thắng 0908.645.825 để có lịch học cụ thể.

Lưu ý: sinh viên gặp Thầy đúng như lịch trên, các trường hợp trễ hẹn sẽ không giải quyết.