Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Thông báo

Đối Thoại Cấp Khoa Sinh Viên Ngành CNKT Cơ Điện Tử Năm Học 2020 - 2021

Cập nhật 05/04/2021 - 05:46:25 PM (GMT+7)

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quyền lợi người học. Khoa Cơ khí thông báo đến tất cả Sinh viên ngành CNKT Cơ Điện Tử các khóa đang học tại trường tham dự buổi đối thoại Cấp Khoa:

- Thời gian: 13h30 Thứ 6 ngày 16/4/2021
- Địa điểm: C901
- Thành phần tham dự:
  + BCN khoa
  + Cố vấn học tập các lớp
  + Giảng viên khoa Cơ khí
  + Đại diện phòng CTSV 
  + Đại diện Đoàn khoa - Liên chi hội Khoa
  + Tất cả Sinh viên theo học tại Khoa 
Đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ đúng giờ. 
Sinh viên đóng góp ý kiến vào phiếu lấy ý kiến của Trường đúng thời gian yêu cầu để thuận tiện tổ chức Đối thoại sinh viên cấp Khoa và cấp Trường.