Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Thông báo

Đối Thoại Sinh Viên Cấp Khoa 2020

Cập nhật 12/06/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

- Thời gian: 8h Thứ 2 ngày 22/6/2020
- Địa điểm: C808
- Thành phần tham dự:
  + BCN khoa
  + Cố vấn học tập các lớp
  + Giảng viên khoa Cơ khí
  + Đại diện phòng CTSV 
  + Đại diện Đoàn khoa - Liên chi hội Khoa
  + Sinh viên theo học tại Khoa 
Đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ đúng giờ. 
Sinh viên đóng góp ý kiến vào phiếu lấy ý kiến của Trường đúng thời gian yêu cầu để thuận tiện tổ chức Đối thoại sinh viên cấp Khoa và Trường.