Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG

Cập nhật 29/10/2010 - 12:05:09 AM (GMT+7)
Hiện nay Khoa đào tạo chuyên ngành cơ điện tử cho các hệ Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hoàn chỉnh đại học. Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và sẽ triễn khai cùng với các Khoa khác trong trường. Đề cương các môn học chi tiết khoa sẽ đưa lên website trường trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

 

 

Click and "Open Link in New Tab"  trên Chương Trình Đào Tạo Cao Đẳng để download

 

 

 

Các tài liệu học tập có thể tham khảo tại thư viện điện đử hoạc forum của website này.