Mã Trường

Mã Trường
photo-226

Các hoạt động

Lễ bảo vệ tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất

Cập nhật 08/09/2021 - 02:46:43 PM (GMT+7)

Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, Lễ Bảo vtốt nghiệp trực tuyến của Ngành Thiết kế nội thất - Khoa Design đã diễn ra thành công tốt đẹp, hiệu quả và để lại nhiều cảm xúc ấn tượng sâu sắc.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (STU)  đã quyết định việc đánh giá Đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo phương thức trực tuyến, tuân thủ công văn  số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/02/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19 và Công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/05/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục đại học.


 

Các thành viên Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất – Khoa Design STU năm 2021 gồm : KTS. ThS. Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng khoa Kiến trúc- Đại học Bình Dương (Chủ tịch hội đồng), KTS. ThS. Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc Cty Tư vấn TK Kiến Cường (Ủy viên 1), ThS. Ngụy Thanh Vĩ, Giám đốc PR & Marketing  Cty Cổ phần Gỗ An Cường (Ủy viên 2) ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thái - Giảng viên khoa Design (Thư ký hội đồng). Đồng hành cùng Hội đồng chấm bảo vệ Tốt nghiệp  sự tham gia của PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trưởng Khoa Design, Th.S Phùng Bá Đông- Phó Khoa Design, Giảng viên Ngành Thiết kế nội thất cùng sinh viên khóa C18-TK04 NT và D17- TK04 NT. 

 

KTS. ThS. Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng khoa Kiến trúc- Đại học Bình Dương- Chủ tịch hội đồng,  ThS. Ngụy Thanh Vĩ, Giám đốc PR & Marketing  Cty Cổ phần Gỗ An Cường - Ủy viên

/ckfinder/uploads/links/files/Khoa%20Design/03.jpg