Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 19/01/2016 - 02:53:11 PM (GMT+7)

Ngày 19/01/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành Quyết định số 29A/QĐ-DSG-QLKH về Triết lý giáo dục như sau:

Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo

1. Phát biểu của Triết lý giáo dục
Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo
2. Ý nghĩa chung của Triết lý giáo dục nhà trường
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với triết lý giáo dục “Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo” hướng đến mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân có kiến thức vững chắc, có trách nhiệm với xã hội, đề cao tính chính trực và sẵn sàng hội nhập vào bất cứ môi trường làm việc nào.
3. Ý nghĩa cụ thể
Chất lượng: là khả năng thoả mãn nhu cầu thị trường với chi phí tối ưu. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hướng đến việc lấy người học làm trung tâm, chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng cạnh tranh và đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Thông qua chất lượng dịch vụ đào tạo như cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và sự hài lòng của sinh viên sẽ giúp nhà trường có những định hướng kịp thời giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
Trách nhiệm: là việc mà mỗi người phải làm và phải có ý thức với những việc làm đó. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hướng đến việc đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội để được người khác tôn trọng và sẽ dễ dàng đạt được thành công.
Chính trực: là đức tính của sự trung thực và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ; nói cách khác, nó là sự trung thực gắn liền với đạo đức. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hướng đến việc đào tạo ra những những thế hệ sinh viên trung thực, luôn sống theo những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.
Hợp tác: là cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hướng đến việc đào tạo kỹ năng cho sinh viên, giúp sinh viên tích lũy được cho mình những vốn kiến thức, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phối kết hợp trong nhóm học tập, hoạt động tập thể cũng như trong cuộc sống của bản thân. Đặc biệt, hợp tác có ý nghĩa và tác dụng rất lớn đối với việc trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên, đáp ứng xu thế phát triển của thời đại.
Sáng tạo: là tạo ra một cái gì đó mới mẻ, táo bạo, khác thường nhưng vẫn rất hữu dụng. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hướng đến việc đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cách giải quyết tốt nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất.

 

Quyết định đính kèm

Các Nội Dung Liên Quan