Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: tuan.nguyenanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Nga
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Th.S ngành Quản trị kinh doanh (2013).
  • CN. Ngành Kinh tế đối ngoại (2007).
  • CN tiếng Nga và tiếng Anh (1990 và 2004)
    

Giới Thiệu STU