Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021

Cập nhật 27/08/2020 - 12:21:20 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/08/2020 về việc tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến sinh viên nội dung chương trình "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 12/09/2020

2. Hình thức: Trực tuyến, không học tập trung ở hội trường.

3. Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung của nhà trường (Đại học khóa 2017, 2018, 2019 và Cao đẳng 2018)

4. Nội dung:

5. Nội quy lớp học trực tuyến:

6. Các kênh cung cấp thông tin:

- Website: stu.edu.vn

- Fanpage: Đại học công nghệ Sài Gòn - Saigon Technology University 

- Fanpage: Phòng Công tác Sinh viên - ĐH công nghệ Sài Gòn

7. Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẩn ở mỗi chuyên đề.

- Kết thúc Tuần SHCD, SV sẽ làm bài thu hoạch chương trình "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2020-2021: SV đăng nhập trang thông tin: ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch từ ngày 21/09//2020 đến ngày 25/09/2020.

- Sinh viên không tham gia học đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của nhà trường.