Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc thống kê sinh viên sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Cập nhật 25/10/2021 - 03:27:35 PM (GMT+7)

      Thực hiện Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, STU tiến hành khảo sát Sinh viên trường cụ thể như sau:

 

  1. Nội dung:     
  • Khảo sát thống kê số lượng sinh viên thuộc hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến (Sinh viên thuộc hộ nghèo, Sinh viên thuộc hộ cận nghèo,Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19).
  • Sinh viên Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn khảo sát bằng cách đăng ký thông tin qua biểu mẫu khảo sát: https://bit.ly/KHAO_SAT_SONG_VÀ_MAY_TINH_CHO_EM
  • Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và gửi Bộ GD-ĐT nắm thông tin và có bước tiếp cận hỗ trợ.
  1.  Thời gian:
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2021.
  • CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM” - Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc,  Tin mới tỉnh Bình Phước