Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả tổng kết Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 6
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 5
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 4
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 3
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 2
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 1
Lễ công bố Quyết định và Trao chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục
Lễ trao bằng Tốt nghiệp - Khóa tốt nghiệp 2023
Chúc mừng tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023
STU kết nối: Những điểm chính trong tuyển sinh 2023 của STU
  • STU kết nối: Những điểm chính trong tuyển sinh 2023 của STU
  • Ngày 20/07/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Chương trình với chủ đề "Những điểm chính trong tuyển sinh 2023 của STU" được thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn học sinh, quý phụ huynh những thông tin quan trọng cần lưu ý trong tuyển sinh tại STU
Công bố kết quả chung kết Cuộc thi ảnh & video