Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

CÔNG VĂN 898/BGDĐT-GDCTHSSV CỦA BỘ GD&ĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SẢN PHẨM CHO VAY TÍN CHẤP ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Cập nhật 14/03/2024 - 11:49:59 PM (GMT+7)

Thông báo về việc tổ chức tuyên truyền về các sản phẩm cho vay tín chấp đối với Sinh viên. 

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây.