Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Cập nhật 19/04/2023 - 04:56:10 PM (GMT+7)

Với tình trạng gia tăng ca nhiễm trong thời gian gần đây và cả nước chuẩn bị bước vào những ngày nghỉ lễ dài ngày, Nhà trường thông tin đến sinh viên về thông điệp trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Sinh viên STU lưu ý về việc áp dụng thông điệp 2K trong sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ bản thân và cộng đồng.