Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng cho Sinh viên STU năm 2022

Cập nhật 02/11/2022 - 03:07:29 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 95/KH-DSG-CTSV ngày 28/10/2022 về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm cho Sinh viên STU năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tổ chức lớp kỹ năng cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h30 – 11h00 các ngày 09/11, 10/11 và 11/11/2022.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường A - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

2Đối tượng tham gia: Tất cả Sinh viên đang học tại STU.

3. Nội dung:

- Kỹ năng làm việc nhóm - Ngày 09/11/2022 (Dành cho SV năm 1,2,3)

- Kỹ năng giao tiếp và networking trong môi trường công sở - Ngày 10/11/2022 (Dành cho SV năm 3,4)

- Tự tin trước ngưỡng cửa Doanh nghiệp - Ngày 11/11/2022 (Dành cho SV năm 3,4)

4. Đăng ký tham gia:

- Sinh viên đăng ký từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2022

- Sinh viên năm 1,2,3 đăng ký trực tiếp tại link: https://bit.ly/DANG-KY-LOP-KY-NANG-SV-NAM123

- Sinh viên năm 3,4 đăng ký trực tiếp tại link: https://bit.ly/DANG-KY-LOP-KY-NANG-SV-NAM34

Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (A.406) để được hỗ trợ.