Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV năm học 2021-2022

Cập nhật 28/12/2021 - 09:14:57 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-DSG-CTSV ngày 25/08/2021 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 47/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2021 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2021-2022.

Nhà trường thông báo kết quả Bài thu hoạch Tuần SHCD - SV năm học 2021-2022 của sinh viên như sau:

  1. Sinh viên xem kết quả chính thức Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2021-2022 tại danh sách bên dưới hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn
  2. Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên không đạt hoặc không làm bài trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2021-2022.

Danh sách kết quả bài thu hoạch Tuần  SHCD - SV đầu khóa năm học 2021-2022

- Sinh viên xem kết quả tại đây.

Danh sách kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khóa năm học 2021-2022

- Sinh viên xem kết quả tại đây.

Danh sách  kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV cuối khóa năm học 2021-2022

- Sinh viên xem kết quả tại đây.