Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Hướng dẫn thực hiện các công tác online và trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên

Cập nhật 28/10/2021 - 09:13:50 AM (GMT+7)

Cùng các hình thức hỗ trợ online trong thời gian vừa qua, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp để giải quyết các công tác liên quan đến sinh viên khi có nhu cầu trực tiếp tại nhà trường

Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tại địa chỉ 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM - Phòng A406 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, sáng từ 07h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 ( Trừ chiều thứ 7 từ 13h30 đến 16h00). Để đảm bảo an toàn, sinh viên vui lòng thực hiện khai báo y tế trước khi vào trường và tuân thủ khuyến cáo 5k trong suốt thời gian làm việc tại trường.

Phòng CTSV sẽ giải quyết trực tuyến các công tác thông qua email ctsv@stu.edu.vn và cổng thông tin sinh viên ctsv.stu.edu.vn (Cấp giấy xác nhận hồ sơ sinh viên như hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn, ...);

Clip hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng thông tin sinh viên

Clip hướng dẫn thực hiện xác nhận sinh viên trên hệ thống cổng thông tin sinh viên

Để đảm bảo các công tác hỗ trợ sinh viên khi liên hệ công tác qua email, Phòng CTSV đề nghị sinh viên sử dụng email trường @student.stu.edu.vn để gửi và nhận mail khi làm việc với Phòng CTSV. Đồng thời để đảm bảo công tác hỗ trợ đúng và kịp thời, đề nghị sinh viên gửi email nội dung theo cú pháp như sau:

1. Tiêu đề email theo cú pháp: “Họ và tên sinh viên – Nội dung liên hệ công tác”

Ví dụ: Nguyễn Văn A – Thắc mắc hồ sơ ngày CTXH

           Nguyễn Văn A – Hướng dẫn thực hiện xác nhận sinh viên

2. Nội dung email theo cú pháp:

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên

Họ và tên; MSSV; Lớp;

Nội dung cụ thể và chi tiết cần phòng CTSV giải đáp.

Ví dụ:

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên

Em tên: Nguyễn Văn A

MSSV: DH72102345

Lớp: D21_QT01

Hiện tại em đang cần thực hiện xác nhận hồ sơ xác nhận sinh viên, mong nhận được hướng dẫn từ phòng CTSV.

* Lưu ý: Đối với các trường hợp sinh viên không sử dụng email trường và không theo đúng cú pháp thông tin gửi mail, việc xác nhận và hỗ trợ các công tác có thể chậm trễ và không kịp thời.