Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Quy Định Công Tác SV

Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 30/07/2009 - 05:08:49 PM (GMT+7)
Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 27/7/2009 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nội dung cụ thể của công tác được thực hiện theo quy định yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh - Sinh viên toàn trường cần đọc kỹ nội dung, nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu của quy chế. Quy chế sẽ được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2009 - 2010.

Học sinh, sinh viên không ở trong các ký túc xá do nhà trường quản lý được gọi là học sinh, sinh viên ngoại trú.

Quy chế này được áp dụng thống nhất cho học sinh, sinh viên ngoại trú hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chính quy của Trường.

Học sinh, sinh viên cần đọc kỹ các quy định cụ thể của quy chế trong tập tin đính kèm.

Tải về Quy chế Công tác học sinh sinh viên ngoại trú Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

NMP