Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA HSSV HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 -2009

Cập nhật 18/08/2009 - 12:14:20 PM (GMT+7)
DANH SÁCH TỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 - 2009

 

 1. Khoa Quản trị Kinh doanh: Download

2. Khoa Công nghệ Thực phẩm: Download

 

3. Khoa Tin học: Download

4. Khoa Điện - Điện tử:Download

5. Khoa Kỹ thuật Công trình:Download

6. Khoa Cơ khí:Download

7. Khoa Design:Download

 

 

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật