Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến (giai đoạn 1) - Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Cập nhật 21/12/2023 - 05:36:55 PM (GMT+7)

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ tiến hành thử nghiệm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo phương thức trực tuyến tại trang drlstu.shub.vn. Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện đánh giá như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật