Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Học bổng

Thông báo xét học bổng khó khăn cho sinh viên năm học 2022-2023

Cập nhật 08/02/2023 - 11:45:25 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc xét, cấp học bổng do Ngân hàng Vietcombank tài trợ cho Sinh viên cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có điểm rèn luyện và điểm học tập trung bình năm học 2021 - 2022 từ 6.5 trở lên.

- Học bổng ưu tiên xét cho những sinh viên chưa được xét miễn giảm học phí hoặc chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2021 - 2022.

2. Hồ sơ xét học bổng

- Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên) hoặc tại đường link https://bit.ly/MU_ĐƠN_XIN_HC_BNG.

- Giấy tờ pháp lý chứng minh hoàn cảnh (giấy xác nhận của địa phương hoặc sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn ...

- Bảng điểm học tập năm học 2021 - 2022.

- Điểm rèn luyện năm học 2021 – 2022 từ loại Khá trở lên.

- Giấy tờ ưu tiên khác: giấy khen ... (nếu có).

3. Thời gian nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406) từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 22/02/2023.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật