Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo kết quả và thời gian nhận miễn giảm học phí Hk I năm học 2022-2023

Cập nhật 26/12/2022 - 03:01:29 PM (GMT+7)

Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023 của sinh viên;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023 về kết quả và thời gian nhận tiền miễn giảm học phí Hk I năm học 2022-2023.

- Giảm học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 57 sinh viên đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, sinh viên khuyết tật và 46 sinh viên thuộc đối tượng anh chị em ruột học cùng trường;

- Tổng số tiền học phí sinh viên được miễn giảm trong học kỳ I năm học 2022 – 2023 là: 293.442.450đ (Hai trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi hai ngàn, bốn trăm năm mươi đồng).

- Sinh viên xem danh sách miễn giảm tại thông tin bên dưới.

- Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí vui lòng liên hệ nhận tiền tại Phòng Kế hoạch tài chính:

+ Thời gian bắt đầu nhận từ ngày 26/12/2022 đến ngày 12/01/2023

+ Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán  ảnh và biên lai học phí bản photo để nhận tiền miễn giảm.

DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HK I NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật